مشکلات تنفسی در کودکان
مشکلات تنفسی در کودکان
قد و وزن کودکان
قد و وزن در کودکان
مشکلات تغذیه در کودکان
مشکلات تغذیه در کودکان
دیابت در کودکان
دیابت در کودکان

بررسی، تشخيص و درمان بيمارى هاى

عفونى،تنفسى، آلرژيك کودکان

 

 

بررسی ، تشخيص و درمان بيمارى هاى

عفونى،تنفسى،آلرژيك کودکان

بررسي رشد و تكامل كودكان و نوزادان

ويزيت و بررسي كامل شيرخواران

تغذيه نوزادان و کودكان

بررسي رشد و تكامل كودكان و نوزادان

ويزيت و بررسي كامل شيرخواران

تغذيه نوزادان و کودكان

تشخيص و درمان زردى نوزادان
درمان ديابت نوزادان و كودكان

تشخيص و درمان زردى نوزادان
درمان ديابت نوزادان و كودكان

معرفی پزشک

 

دکتر سمانه عبدالمحمدی

مقالات